NMJ Topline NSB BF10 21513, gammeldesign

kr 649.00

SKU: NMJT133.101

NMJ Topline-modell av NSB BF10 21513, kupe-, bagasje og konduktørvogn i gammeldesign.

NMJ Topline-modell av NSB BF10 21523 med alle detaljer på vognkasse, understell og tak. Komplett interiør med 5 kupeer, reisegods og konduktørrom.  Lob.: 270,1 mm.

Det var stort behov av fornyelse av vognparken i 1950-årene og da særlig BF-vogner.  11 BF10 vogner type 2 med nr. 21504-21514 ble bygget av Strømmens Værksted i 1955.  BF10 type 2 ble straks satt i alle hovedtogene og erstattet til tidligere BF bygget av tre på 102+-1930 tallet.  BF10 var i drift inntil 1995 og 21504 er bevart av Jernbanemuset på Hamar