NMJ Topline NSB CB3 21233, nydesign

kr 649.00

NMJ Topline model av NSB CB3 21233 i nydesign med korrugert tak

NMJ Topline modell med alle detaljer på vognkasse, tak og understell. Komplett interiør. Lob 270,1mm.

CB3 21233 er opprinnlig en B10 som ble bygget om til B4 25954 i 1970. Vognen gikk som B4 helt frem 1991, hvor den ble ombygget til CB3 21233. Som CB3 ble de satt inn i hovedtogene som et tilbud til barnefamilier.

NSB B4 -vognen var opprinnelig NSB Co2d/B10 kupevogn bygget av Linköping i 1947. 15 vogner ble bygget om på Verksted Grorud for vedlikeholdsbudsjettet i perioden 1969-1974. Vognene beholdt de små vinduene fra B10, men fikk stålrørsseter fra BM68a og BM91. En vogn hadde seter av samme type som i AB11 og BM68b. Disse vognene hadde et svært langt liv, da de ble i perioden 1983-1993 ble ombygget til forskjellige typer CB vogner, Inter-City spesial etc. Den siste vognen ble tatt av driften i 2006 etter 59 år.