S&S – NSB T1/Tl1 type 1 m.brems, byggesett

kr 695.00

Modell : Messingbyggesett av NSB type T1 / Tl1 type 1. Settet inneholder etseplate, staker, støpte messingdetaljer, dekaler og svært detaljerte finescale eikehjul. Det eneste du trenger i tillegg er litt tråd og maling. Det følger med lemmer slik at man kan velge om man vil bygge en ren plattformvogn T1, eller en plattformvogn med jernlemmer, Tl1. Tl1 vognen kan man velge å bygge med lemmer oppslått, eller med lemmene lagt ned som var vanlig ved transport av tømmer

Forbilde: 205 tyske G-vogner med 4,50 meter akselavstand ble ombygget til plattformvogner med nedfellbare jernlemmer ved Vst. Kvaleberg i årene 1959-62. Dette var tidligere eldre tyske Gvogner med flatt tak hvor man gjenbrukte den gamle understillingen. De fikk litra Tl type 1 og nr. i serien fra 38400. Etter at den ledige serien fram til 38599 var oppbrukt fikk de fem siste vognene nr. 38395 – 38399. Omtrent en fjerdedel av vognene var ubremset. Senere fikk vognene internasjonal litra Omm og nr. i serien fra 365 0000. De siste trafikkvognene ble utrangert i 1982. I første halvdel av 70-årene ble mange vogner tatt i bruk internt, spesielt for svilletransport. Det finnes ingen bevarte vogner.

 

Byggebeskrivelsen og mer historikk om vogna kan lastes ned her : NSB T1/Tl1 m.brems byggeveiledning